Obecní části:  Borovnice - Přestavlky - Rájec - Homol

 

                                                    Obecní úřad Borovnice, Přestavlky 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí

                                                   tel.: 494 547 102    mobil: 724 181 346    e-mail: obec@borovnice.info

 

 

 

Aktuality Obec Obecní úřad Zpravodaj Brodík Dění Fotogalerie Zábava Odkazy Kontakty

 

 

Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva:

 16.7.2009 - Přestavlky:  

 

Bude doplněno.


 28.5.2009 - Borovnice:  

 

Bude doplněno.


 26.3.2009 - Rájec:  

 

Bude doplněno.


 29.1.2009 - Přestavlky:  

 

1)  Odpadové hospodářství obce Borovnice.

2)  Připravované projekty POV za obec, DSO Brodec a DSO Orlice.

3 Přeshraniční spolupráce s Polskem.

4)  Žádosti občanů a organizací.

5)  Výsledky inventarizace majetku obce.

6)  Diskuse.

7)  Usnesení.

 

Zápis a usnesení z tohoto zasedání najdete zde.

nebo zde ve formátu PDF (103kB, otevírá se v novém okně).


 27.11.2008 - Borovnice:  

 

1)  Seznámení zastupitelstva s aktuálním stavem rozpočtu 2008.

     Schválení upraveného rozpočtu, rozpočtové opatření.

     Připomenutí posledního usnesení č.V z 25.září 2008.

2)  Seznámení s dílčí kontrolou hospodaření obce za rok 2008.

3)  Schvalování poplatku za propůjčení nebytových prostor společenské místnosti SDH Borovnice.

4)  Schvalování rozpočtu obce Borovnice na rok 2009.

5)  Diskuse.

6)  Usnesení.

 

Zápis a usnesení z tohoto zasedání najdete zde.

nebo zde ve formátu PDF (103kB, otevírá se v novém okně).


 25.9.2008 - Rájec:  

 

1)  Seznámení zastupitelstva s aktuálním stavem rozpočtu 2008.

     ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ – schválení upraveného rozpočtu 2008 v příjmové a výdajové části.

     Připomenutí posledního usnesení č.IV z 10.7.2008.

2)  Projednání a případně schválení žádosti občanů o koupi nabízených pozemků v majetku obce Borovnice.

3)  Projednání a případné schválení žádostí občanů o přidělení stavební parcely v nově připravované stavební zóně Rájec.

4)  Projednání poplatku za shromažďování, svoz a likvidaci komunálního odpadu v r.2009.

5)  Projednání návrhu žádosti úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (Homolské schody)

6)  Seznámení zastupitelstva s dopisem starosty obce o návrhu řešení vleklého sporu dvou sousedů v části obce Borovnice.

7)  Diskuse.

8)  Usnesení.

 

Zápis a usnesení z tohoto zasedání najdete zde.

nebo zde ve formátu PDF (123kB, otevírá se v novém okně).


 10.07.2008 - Přestavlky - mimořádné zasedání:

 

  1)  Stav rozpočtu obce Borovnice k 30.6.2008

       Seznámení s Usnesením č.III z 15.5.2008

  2)  Návrh záměru prodeje pozemků v části obce Borovnice

  3)  Návrh záměru koupě pozemků v části obce Borovnice

  4)  Návrh záměru prodeje pozemků v části obce Rájec

  5)  Revokace části usnesení a zápisu z veřejného zasedání z 27.3.2008

  6)  Zrušení vyhlášek

  7)  Projednání podání občana obce Borovnice

  8)  Schválení mimořádného příspěvku

  9)  Diskuse

10)  Usnesení

 

Zápis a usnesení z tohoto zasedání najdete zde.

nebo zde ve formátu PDF (120kB, otevírá se v novém okně).


 15.05.2008 - Přestavlky:

 

1)  Stav běžného účtu obce Borovnice k 12.5.2008

2)  Veřejnoprávní smlouva o přestupcích  

3)  Projednání nabídkové ceny za projekt opravy zámečku Přestavlky

4)  Žádosti občanů a organizací

5)  Program obnovy venkova 2008

6)  Diskuse

7)  Usnesení

 

Zápis a usnesení z tohoto zasedání najdete zde.

nebo zde ve formátu PDF (99kB, otevírá se v novém okně).


 27.03.2008 - Borovnice:

 

1)  Audit hospodaření a závěrečný účet za rok 2007

2)  Projednání 1. změny územního plánu obce Borovnice

3)  Dotace z POV 2008 za DSO Brodec a Orlice

4)  Dotace z POV 2008 pro obec Borovnici

5)  Projednání Veřejnoprávní smlouvy

6)  Žádosti občanů

7)  Diskuse

8)  Usnesení

 

Zápis a usnesení z tohoto zasedání najdete zde.

nebo zde ve formátu PDF (122kB, otevírá se v novém okně).


 31.01.2008 - Rájec:

 

1)  Projednání a návrh na řešení pohledávek neuhrazených poplatků za r. 2005-2007

2)  Projednání 1. změny územního plánu obce Borovnice

3)  Projekty POV za DSO Brodec a Orlice

4)  Projekt POV na r.2008 pro obec Borovnici

5)  Žádosti občanů

6)  Diskuse

7)  Usnesení

 

Zápis a usnesení z tohoto zasedání najdete zde.

nebo zde ve formátu PDF (112kB, otevírá se v novém okně).


 29.11.2007 - Přestavlky:

 

1)  Současný stav rozpočtu obce k 30.10.2007

2)  ROZPOČET NA ROK 2008

3)  Změna územního plánu

4)  Nová vyhláška o místních poplatcích

5)  Žádosti občanů

6)  Projekty na r. 2008

7)  Diskuse

8)  Usnesení

 

Zápis a usnesení z tohoto zasedání najdete zde.

nebo zde ve formátu PDF (97kB, otevírá se v novém okně).


 4.10.2007 - Borovnice:

 

1)  Současný stav rozpočtu obce k 31.8.2007

2)  Obchody v obci Borovnice

3)  Zrušení vyhlášek

4)  Nová vyhláška o odpadech

5)  Veřejná sbírka Homol

6)  Diskuse

7)  Usnesení

 

Zápis a usnesení z tohoto zasedání najdete zde.


 28.06.2007 - Rájec:

 

1)  Současný stav rozpočtu obce k 24.6.2007

2)  Nařízení - Krajská veterinární správa (H5N1)

3)  Žádosti občanů a organizací

4)  Smlouva o partnerství a členství v MAS nad Orlicí

5)  Diskuse

6)  Usnesení

 

Zápis a usnesení z tohoto zasedání najdete zde.


 26.04.2007 - Přestavlky:

 

1)  Současný stav rozpočtu obce k 24.4.2007

2)  Závěrečný účet obce a audit hospodaření

3)  Žádosti občanů a organizací

4)  Nabídka kulturní památky - Homolské schody

5)  Diskuse

6)  Usnesení

 

Zápis a usnesení z tohoto zasedání najdete zde.


 22.02.2007 - Borovnice:

 

1)  Projednání závěrečného účtu obce za r.2006

2)  Projednání žádosti SDH Přestavlky (požární zbrojnice)

3)  Projednání návrhu Spolku pro obnovu venkova

4)  Vyjádření - schválení příspěvku za občana

5)  Nabídka kulturní památky

6)  Žádost Svazu měst a obcí

7)  Schválení usnesení z mimořádného zasedání OZ 24.1.2007

8)  Diskuse

9)  Návrh usnesení a závěr

 

Zápis a usnesení z tohoto zasedání najdete zde.


 24.01.2007 - Přestavlky - mimořádné zasedání:

 

1)  Schválení zapojení obecních katastrů do MAS

2)  Schválení upraveného rozpočtu za r.2006

3)  Projednání nedoplacených poplatků za r.2005-2006

4)  Seznámení s vyhodnocením bezpečnostní situace v katastru obce Borovnice za II. pololetí r.2006

5)  Schválení pravidel POV Královéhradeckého kraje pro r.2007

6)  Diskuse

7)  Návrh usnesení a závěr

 

Zápis a usnesení z tohoto zasedání najdete zde.


 28.12.2006 - Rájec:

 

1)  Plnění rozpočtu roku 2006

2)  Vyhláška o poplatku za likvidaci odpadů

3)  Návrh odměn neuvolněným zastupitelům

4)  Schválení návrhu rozpočtu na rok 2007

5)  Návrh na změnu předsedy sociální komise

6)  Diskuse

7)  Návrh usnesení a závěr

 

Zápis a usnesení z tohoto zasedání najdete zde.


 29.11.2006 - Přestavlky - mimořádné zasedání:

 

1)  Stanovení odměn neuvolněným zastupitelům a členům výborů

2)  Návrh rozpočtu na rok 2007

3)  Diskuse

4)  Návrh usnesení a závěr

 

Zápis a usnesení z tohoto zasedání najdete zde.


 27.10.2006 - Přestavlky - ustavující zasedání:

 

1)  Volba mandátové komise a seznámení přítomných s protokolem o výsledku voleb do zastupitelstva obce Borovnice

2)  Slib zastupitelů

3)  Schvalování Jednacího řádu zastupitelstva obce Borovnice

4)  Volba návrhové a volební komise

5)  Volba starosty a místostarosty obce

6)  Volba předsedů výborů a komise

7)  Diskuse a závěr

 

Zápis a usnesení z tohoto zasedání najdete zde.


 12.10.2006 - Přestavlky:

 

1)  Plnění rozpočtu na r. 2006

2)  Ukončení otevřeného podílového fondu TRENDBOND

3)  Seznámení zastupitelstva se smlouvou o pronájmu pozemku č.299/4 - stavba altánu pod Homolí

4)  Revitalizace návsí - 135.000.-Kč POV

5)  Seznámení zastupitelů s protokolem o skartaci dokumentů

6)  Diskuse

7)  Návrh usnesení a závěr

 

Zápis a usnesení z tohoto zasedání najdete zde.


 31.08.2006 - Borovnice:

 

1)  Plnění rozpočtu na r. 2006

2)  Projednání a schvalování úvěrové smlouvy mezi obcí Borovnice a ČS a.s. Náchod

3)  Seznámení zastupitelstva s připravovanými projekty DSO Brodec na r. 2007 (Česko-polská spolupráce)

4)  Diskuse

5)  Návrh usnesení a závěr

 

Zápis a usnesení z tohoto zasedání najdete zde.


 29.06.2006 - Rájec:

 

1)  Rozhodnutí zastupitelstva o určení umístění dotace / 2006

2)  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005

3)  Schválení počtu zastupitelů pro obec Borovnici na volební období 2006-2010

4)  Přípravy oslav svěcení praporu a znaku obce Borovnice

5)  Diskuse

6)  Návrh usnesení a závěr

 

Zápis a usnesení z tohoto zasedání najdete zde.


 27.04.2006 - Přestavlky:

 

1)  Plnění rozpočtu na r. 2006

2)  Schválení žádosti o dotace

3)  Informace o projektu Homol 2006

4)  Přípravy oslav svěcení praporu a znaku obce Borovnice

5)  Žádosti občanů a organizací

6)  Diskuse

7)  Návrh usnesení a závěr

 

Zápis a usnesení z tohoto zasedání najdete zde.


 23.02.2006 - Borovnice:

 

1)  Schválení navrženého rozpočtu na r. 2006

2)  Projednání dlužníků za neuhrazený poplatek na shromažďování a likvidaci domovního odpadu za r. 2005

3)  Informace o internetových stránkách obce

4)  Projekt medializace mikroregionu Brodec "Pěšky nebo na kole"

5)  Žádosti občanů a organizací

6)  Diskuse

7)  Návrh usnesení a závěr

 

Zápis a usnesení z tohoto zasedání najdete zde.

 

Právě se nacházíte na stránce:

Zasedání zastupitelstva

Sekce: Obecní úřad
Na hlavní stranu   Na první stranu sekce   O krok zpět   O krok vpřed

© Obec Borovnice, webmaster:

Petr Kotera, e-mail webmaster@borovnice.info

Nahoru na začátek stránky   Informace o procházení webem a prohlášení o přístupnosti   Nápověda k používání webu   Zavřít a nashledanou