Obecní části:  Borovnice - Přestavlky - Rájec - Homol

 

                                                    Obecní úřad Borovnice, Přestavlky 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí

                                                   tel.: 494 547 102    mobil: 724 181 346    e-mail: obec@borovnice.info

 

 

 

Aktuality Obec Obecní úřad Zpravodaj Brodík Dění Fotogalerie Zábava Odkazy Kontakty

 

 

Úřední deska obce Borovnice - archiv 2009:

 Návrh výroku rozhodnutí o umístění stavby   24.9.2009

 

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, odbor územního plánu - stavební úřad, vydal dne 18. září 2009 Návrh výroku rozhodnutí o umístění stavby inženýrských sítí pro stavební zónu Rájec, spočívající ve vybudování komunikace, kanalizace, ČOV, vodovodu, plynovodu a rozvodů elektrické energie, veřejného osvětlení a přeložky vedení Telefónica O2, pro výstavbu devíti rodinných domů v Rájci.

Návrh rozhodnutí najdete zde (formát PDF, 3,5MB).


 Tisková zpráva společnosti Orlické hory a Podorlicko   24.9.2009

 

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko vydala tiskovou zprávu z mimořádné valné hromady, která se konala dne 15.9.2009. Celou tiskovou zprávu najdete zde (formát PDF, 68kB).


 Sbírka šatstva   11.8.2009

 

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko vyhlašuje v rámci akce "Homolské schody 2009" sbírku šatstva.

Jaké věci je možno darovat:

- Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/

- Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony

- Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

- Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené

- Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky

- Obuv – veškerou nepoškozenou

Věci,které vzít nemůžeme:

- ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů

- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí

- znečištěný a vlhký textil

Věci zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem, dovážejte do 20. srpna 2009 do Informačního centra v Rychnově nad Kněžnou nebo je přineste přímo na akci Homolské schody dne 22. srpna do 15:00 hod. Sbírku si zde převezme zástupce Diakonie Broumov. Více informací na: sutova@centrum.cz, tel. 722 94 98 76.

Leták najdete zde (formát PDF, 124kB).

(Brodík 2009/8)


 Rodinné pasy v Královéhradeckém kraji   11.7.2009

 

Královéhradecký kraj se jako sedmý v pořadí zapojil do projektu Rodinné pasy, jehož cílem je podpora rodin s dětmi. Základní myšlenkou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a výhod rodinám s alespoň jedním dítětem do osmnácti let. Slevy se budou vztahovat jak na volnočasové aktivity – koupaliště, muzea, sportoviště tak na spotřební nákupy. Na základě registrace je rodině vystavena slevová karta tzv. „Rodinný pas“, kterou se při uplatnění slevy prokazuje. Má podobu plastikové věrnostní karty bez elektronického pásku. Výše poskytované slevy se obvykle pohybuje od 5 do 20%, u příspěvkových organizací krajů a obcí (jako jsou muzea, bazény, galerie, atd.) tato sleva činí až 50%.

Registrace je možná:

- na e-mailové adrese hradec@rodinnepasy.cz

- poštou, zasláním údajů na adresu Rodinné pasy, P. O. BOX 5, 500 01 Hradec Králové

- na internetové adrese www.rodinnepasy.cz

- telefonicky na čísle 543 211 254

Pro úspěšnou registraci je nutné uvést:

jména rodičů, telefon, e-mail adresu, bydliště a jména dětí s daty narození

Pas bude zaslán poštou na adresu uvedenou při registraci.

Leták najdete zde (formát PDF, 880kB).

(Brodík 2009/7)


 Výsledky voleb do Evropského parlamentu   8.6.2009

 

Ve dnech 5. až 6. června 2009 byly organizovány volby do Evropského parlamentu. Výsledky hlasování v našem volebním okrsku byly známy až po sečtení hlasů dne 7.6.2009 po 22:00 hod. Z celkového počtu 90 odevzdaných obálek nebyla vyřazena žádná, tedy všechny odevzdané hlasy byly platné. Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Borovnice najdete na samostatné stránce zde.


 Pracoviště CzechPOINT   4.6.2009

 

Od 1. července 2009 začíná platit zákon, který nařizuje všem obcím zřídit pracoviště CzechPOINT. Jedná se o pracoviště, které vám nabídne přímo v kanceláři obecního úřadu získat výpisy z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, insolvenčního rejstříku, rejstříku trestů, katastru nemovitostí, seznamu kvalifikovaných dodavatelů, bodového hodnocení řidiče nebo třeba i podání živnostenskému úřadu a podobně.

Obec nyní čeká na dotaci, za kterou nakoupí vybavení techniky v hodnotě 90 000 Kč. Jedná se o počítač, tiskárny, certifikáty a programové vybavení. V obci byli pro toto pracoviště vybráni dva pracovníci – Petr Kotera a Martin Kaplan. V současné době se připravuje školení těchto pracovníků. Jaká bude provozní doba pracoviště, ukáže zkušební dvouměsíční lhůta, která by měla obci napovědět, jaká bude poptávka po službě. O dalších informacích a novinkách budete průběžně informováni ve zpravodaji Brodík.

Karel Urbanec (Brodík 2009/6)


 Pravidelné očkování psů v naší obci   28.5.2009

 

Dne 12. června 2009 bude v katastru obce Borovnice provedeno povinné očkování psů proti vzteklině, psince a paroviróze. Očkování provede pan MVDr. Richard Minařík za 100,-Kč /1 psa.

Termín očkování:

Přestavlky

12.6.2009 od 16:00 hod.

Borovnice 

12.6.2009 od 16:30 hod.

Rájec      

12.6.2009 od 17:00 hod.

Na vědomí všem chovatelům psů podává starosta obce

Karel Urbanec (Brodík 2009/6)


 Volby do Evropského parlamentu   11.5.2009

 

Volby do Evropského parlamentu jsou organizovány ve dnech 5. až 6. června 2009. V obci Borovnice je jeden volební okrsek a to v Přestavlkách v budově Obecního úřadu.

Volby začínají v pátek 5. června 2009 od 14:00 hod do 22:00 hod. a pokračují v sobotu 6. června 2009 od 8:00 hod do 14:00 hod.

Předsedou okrskové volební komise byla tajnou volbou zvolena paní Jaroslava Urbancová, místopředsedou paní Anna Smolová a členy o.v.k. jsou paní Karla Hejcmanová, pan Jaroslav Matějka a paní Božena Zálohová. Starosta obce navrhl zapisovatelkou voleb paní Blanku Králíkovou, Přestavlky 9.

Volební právo mají všichni občané (voliči) České republiky a občané jiných členských států, kteří jsou nejméně 45 dní v evidenci obyvatel. Voliči jsou všichni občané starší 18 let nebo ti, kteří dovršili 18 let věku dne 6.6.2009. Všichni voliči musí mít při volbě platný občanský průkaz, případně cestovní pas. Pokud jsou mezi občany obce Borovnice voliči, kteří se ze závažných zdravotních důvodů nemohou dostavit k volbě do Přestavlk, nahlaste tuto skutečnost starostovi obce nebo předsedovi volební komise. Komise vás navštíví a umožní vám volbu doma.

S případnými dotazy se obracejte na starostu obce, tel. 724 181 346.

Na vědomí všem voličům dává starosta obce.

Karel Urbanec (Brodík 2009/6)


 Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu   9.4.2009

 

Vážení občané, obec Borovnice ve spolupráci s firmou EKOPART s.r.o. Vamberk pro Vás připravila sběr a svoz drobného nebezpečného odpadu, nefunkčních elektrospotřebičů a velkoobjemového odpadu, který se koná v pátek 17. dubna 2009.

Máte možnost zbavit se těchto druhů odpadů:

- znečištěné sklo a keramika

- plechovky od barev

- olejové filtry

- plast. nádoby od olejů a postřiků

- obaly od sprejů

- upotřebené (vyjeté) oleje

- zaolejované hadry

- staré barvy a ředidla

- vyřazené chemikálie

- staré léky, kosmetika

- autobaterie, monočlánky

- zářivky a výbojky

- ojeté pneumatiky

- autosedačky a čalounění

- rozbitý nábytek, matrace apod.

- nefunkční, ale pokud možno kompletní elektrospotřebiče:

  ledničky, televizory, rádia, sporáky, trouby, vysavače, pračky, kuchyňské roboty apod.

VÁŽENÍ OBČANÉ, NEUKLÁDEJTE ODPAD NA SVOZOVÁ MÍSTA PŘEDEM.

NELZE ZAJISTIT ČISTOTU A ODKLÁDÁNÍ ODPADU TŘETÍ OSOBOU!!!

Odpady budou sbírány na obvyklých stanovištích v jednotlivých částech naší obce v těchto časech:

1. Rájec - na návsi u hospody 16:00 - 16:20 hod.

2. Přestavlky - autobusová zastávka 16:30 - 16:50 hod.

3. Borovnice - u prodejny 17:00 - 17:20 hod.

4. Borovnice - u rybníka 17:30 - 17:50 hod.

5. Homol 18:00 - 18:10 hod.

Jde o opakovanou akci, která je jistě pro Vaší domácnost již samozřejmou. Tato akce Vás časově ani finančně nezatíží, ale výsledek Vaši snahy může pozitivně ovlivnit život Váš, Vaší rodiny a hlavně Vašich dětí. Snaha o zlepšení životního prostředí může začít u každého z nás. Pomozte a přispějte ke zlepšení životního prostředí!

Bližší informace Vám poskytnou na obecním úřadě. Děkujeme Vám předem za spolupráci.

Karel Urbanec, starosta obce (Brodík 2009/4)


 Návrh nového zákona o odpadech   9.4.2009

 

Podle nového zákona budou muset obce od roku 2011 umožnit svým občanům třídit základní druhotné suroviny: papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartony a biologicky rozložitelný odpad (zpočátku tam, kde převažují rodinné domky, od roku 2013 pak i tam, kde převládá sídlištní zástavba). Tato povinnost pro obce bude během několika měsíců doplněna v zákoně o obalech požadovanými vyššími mírami recyklace obalových odpadů. Ty bude muset zajistit obalový průmysl, respektive Eko-kom, který proto bude nucen zvýšit příspěvky obcím. Za obaly by měl platit obalový průmysl, nikoli obce.

V třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO), který tvoří skoro polovinu odpadu z domácností, máme obrovské rezervy. Tento odpad je přitom možné odklonit systémem domácího kompostování, komunitního kompostování, v malém zařízení na využití bioodpadu, v kompostárnách či bioplynových stanicích. Již existují vysoké dotace na tato zařízení a je potřeba, aby obce psaly projekty na Státní fond životního prostředí. Na skládkách v roce 2007 totiž skončilo o čtvrtinu více bioodpadu, než kolik České republice pro rok 2010 povoluje závazná evropská směrnice o skládkování odpadů. Třídění a odklon BRKO ze směsných odpadů je proto klíčovým krokem jak směrnici naplnit.

 

Motivovat domácnosti k třídění

Platba za svoz odpadu bude nově odpovídat množství vytvořeného odpadu. Platba se však bude skládat ze dvou částí: paušální (až do 250 Kč), kterou zaplatí každý (aby se nikdo nemohl vymlouvat, že odpady neprodukuje) a pohyblivé (podle skutečného množství netříděného odpadu (až do 750 Kč). Platba každého občana tedy bude odpovídat počtu svozů popelnic (pytlů, kontejnerů, či jakkoli jinak si obec určí) a nesmí přesáhnout 1000 Kč za rok.

 

Skládkování nesmí být výhodné

Zákon zpřísňuje požadavky na provozování skládek. Zároveň od roku 2011 dojde k postupnému zvýšení poplatků za každou tunu skládkovaného komunálního odpadu až na maximálních 1300 Kč v roce 2015. Z toho vždy až 500 korun připadne obcím, na jejichž území skládka leží, zbytek připadne kraji a Státnímu fondu životního prostředí (SFŽP). Tyto výnosy musí kraj i SFŽP reinvestovat do oblasti životního prostředí, zejména odpadového hospodářství. Zde tedy budou další prostředky na projekty obcí.

 

Ať se starají výrobci ne obce

Přenosné baterie bude odebírat každá prodejna s plochou nad 200 m2, které je nabízejí. Menší elektrospotřebiče bude možné odevzdat v místě prodeje (pokud je prodejna větší než 200 m2) v neomezeném množství a bez vázání na nákup zboží. I v případě prodeje přes internet musí prodejce při dodání nového elektrospotřebiče zajistit převzetí starého.

Vzroste také počet míst pro odběr autovraků, budou minimálně v každé obci s rozšířenou působností. Náklady na sběrnou sít' i na ekologickou likvidaci vozů ponese výrobce, nikoli obce.

Odběr minerálních olejů a pneumatik musí výrobce zřídit ve všech obcích s rozšířenou působností, případně dalších, které o to požádají. Zpětný odběr baterií, akumulátorů, elektrospotřebičů, autovraků, minerálních olejů i pneumatik bude pro občany bezplatný. Méně těchto odpadů tak bude zůstávat obcím.

 

Menší administrativní zátěž podnikatelů

Zákon zásadním způsobem sníží administrativní zátěž malých a středních podnikatelů. Hlášení o produkci odpadů se budou podávat elektronicky až od hranice 100 kg nebezpečných odpadů a 100 tun ostatních odpadů. Tím se sníží počet ohlašovatelů o 40 %. Podnikatelé tak ušetří více než 150 milionů korun.

 

Jednorázové nákupní tašky nebudou zdarma

Podle kvalifikovaných odhadů se v českých obchodech ročně zdarma rozdají až tři miliardy plastových tašek, což představuje ročně 9000 tun plastů, vyráběných z dovážené ropy. Volně odhozené tašky zvyšují obcím náklady na úklid veřejných prostranství, působí nepořádek a ohrožují život zvířat. Nově už obchody nebudou moci tašky rozdávat zdarma a jejich cenu plošně promítat do jiných výrobků. Každý obchod ovšem bude nadále rozhodovat, kolik přesně za tašku zákazníkovi naúčtuje.

 

To je ve zkratce návrh zákona o odpadech. Více informací naleznete zde:

Návrh zákona o odpadech (soubor bude dle nastavení otevřen v novém okně nebo stažen do počítače):

http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_tz090227odpady/$FILE/zakon_odpady_navrh.pdf

Důvodová zpráva (soubor bude dle nastavení otevřen v novém okně nebo stažen do počítače):

http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_tz090227odpady/$FILE/zak_odp_duvodova_zprava.pdf

Prezentace ministra Bursíka (soubor bude dle nastavení otevřen v novém okně nebo stažen do počítače):

http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_tz090227odpady/$FILE/Prezentace_PDF.pdf

(Brodík 2009/4)


 Upozornění pro zemědělské podnikatele   7.4.2009

 

Upozorňujeme samostatně hospodařící rolníky, kteří dosud podnikají v souladu s vydaným osvědčením dle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů, že jim končí 1. května 2009 platnost oprávnění k provozování zemědělské výroby.

Zemědělský podnikatel, který se od účinnosti novely zákona o zemědělství (zákon č. 85/2004 Sb.) tj. od 1. května 2004 dosud nezaevidoval na Městském úřadě Kostelec nad Orlicí, Obecním živnostenském úřadě a chce nadále provozovat zemědělskou výrobu, má povinnost se zaevidovat nejpozději do 30. dubna 2009.

Správní poplatek za zápis zemědělského podnikatele do evidence podle zákona o zemědělství činí 1.000 Kč.

Obecní živnostenský úřad Kostelec nad Orlicí (Brodík 2009/4)


 CzechPOINT   5.3.2009 a 7.4.2009

 

Zákon platný od 1. 7. 2009 nařizuje všem obcím, aby na svých úřadovnách měly systém CzechPOINT a nabízely občanům jeho služby. Co vlastně CzechPOINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je? CzechPOINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Jedná se o systém, který umožní občanům každé obce získat okamžitě výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, výpis z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku nebo nabízí výpisy z bodového hodnocení řidiče.

Výhodou pro občany bude, že nemusí navštívit několik úřadů v Kostelci nad Orlicí, ale vše se dozví na jednou místě (obecní úřad v Přestavlkách). Zástupci obce měli pouze informativní schůzku se zaměstnanci Městského úřadu Kostelec. Bližší informace, zaškolení pracovníka a vybavení pracoviště obce teprve dostanou. Naši obec již oslovily desítky firem, které zprovoznění celé záležitosti nabízí. Starosta hlavního dodavatele bude vybírat se zastupitelstvem obce. Firmy mimo bonusů nabízí výkonné počítače, multimediální monitory, barevnou tiskárnu a internetové připojení. Starosta obce předběžně jednal s panem Petrem Koterou, který je znalý v technice a systém by mohl obsluhovat. Samozřejmě zastupitelé mohou navrhnout jiného zájemce. Tento člověk by měl být řádně proškolen, měl by umět počítač naplnit informacemi, pravidelně jej aktualizovat a především stanovit si hodiny pro veřejnost. Městys Doudleby nad Orlicí a obec Albrechtice tento systém již využívají od roku 2008. Občané budou o tomto systému pravidelně informováni prostřednictvím zpravodaje Brodík.

------------------

Na veřejném zasedání dne 26.3.2009 se zastupitelstvo věnovalo schválení pracoviště CzechPOINT, které musí začít fungovat ve všech obcích od 1. července 2009. Do 30. března se musela obec přihlásit k nákupu technologie v hodně 93 927 Kč (85% činí dotace). Zhruba 14 000 Kč bude financovat obec. Získá tak 2 kompletní počítače, 2 laserové tiskárny, čtečky čárových kódů, programové vybavení, MS Office. Veškerou technologii dodá firma Indigo z Rychnova nad Kněžnou, která jako jeden z bonusů nabídla kontroly pracoviště a výpomoc při „rozjezdu“ po dobu jednoho roku. Obec chce pro tuto práci vyškolit dva občany naší obce. Jedním z nich, který bude zároveň stálým zaměstnancem na částečný úvazek, je pan Petr Kotera. Druhým člověkem, který bude fungovat jako zástup v nepřítomnosti, bude Martin Kaplan. Zastupitelstvo na jednání schválilo veškeré zprávy, týkající se zřízení pracoviště CzechPOINT.

(Brodík 2009/3 a Brodík 2009/4)


 Daň z příjmů za rok 2008: Česká daňová správa rozšiřuje úřední hodiny   27.2.2009

 

Těm, kteří se rozhodnou odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě, nabízí česká daňová správa rozšířené úřední hodiny svých finančních úřadů.

Podobně jako v loňské roce budou v poslední březnový týden, tj. od 23. do 27.3. podatelny všech finančních úřadů otevřeny denně až do 18:00 hodin. V sídlech okresů budou otevřeny i v sobotu 28. března, a to od 8:00 do 12:00 hodin. V pondělí 30. března a v úterý 31. března 2009 budou podatelny všech finančních úřadů otevřeny až do 18:00 hodin.

Díky přetrvávajícímu zájmu veřejnosti budou i v letošním roce pracovníci České daňové správy vyjíždět do vybraných obcí, aby prostřednictvím kontaktních míst usnadnili podání daňových přiznání, zejména k dani z příjmů fyzických osob. Nejčastěji půjde o obce s pověřeným obecním úřadem, jejichž starostové projeví o tuto službu zájem. Konkrétní seznam obcí, včetně bližších informací o dnech, místě a hodinách fungování kontaktních míst České daňové správy, je zveřejněn na našich internetových stránkách (http://cds.mfcr.cz) a na vývěskách jednotlivých finančních úřadů.

Další informace o dani z příjmů za rok 2008 najdete níže v příspěvku ze dne 4.2.2009 - zde.

(Brodík 2009/3)


 Závěrečný účet obce Borovnice za rok 2008   17.2.2009

 

Na základě auditu hospodaření ze dne 2.února 2009, který provedly pracovnice Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, vypracovala paní Milena Sládková účetní obce Borovnice a p. Karel Urbanec starosta obce „ZÁVĚREČNÝ ÚČET za r.2008“.

Obec Borovnice skončila hospodářský rok 2008 s těmito výsledky: 

 

Příjmy:    
          - rozpočet   3.558.000,- Kč
          - skutečnost k 31.12.2008   3.562.596,- Kč
          - z toho: dotace ze státního rozpočtu + volby 39.100,- Kč
  daně finančního úřadu 3.143.796,- Kč
  poplatek za komunální odpad 154.327,- Kč
  Asekol – EKO-KOM 27.537,- Kč
 

poplatek ze psů, hrobů a výkonu státní správy

12.869,- Kč
  pronájem pozemků 41.635,- Kč
  prodej pozemků ve vlastnictví obce 51.106,- Kč
  ostatní příjmy 92.226,- Kč
     
Výdaje:    
          - rozpočet   2.962.920,- Kč
          - skutečnost k 31.12.2008   2.441.765,- Kč
          - z toho: 2141 - oprava budov 35.297,- Kč
  2241 - geodetické práce v Rájci 135.320,- Kč
                            - údržba 2219 - Místní komunikace – údržba 33.482,- Kč
            Rozvoj obcí 38.500,- Kč
            Osvětlení čekárny Přestavlky 10.035,- Kč
  CELKEM 81.963,- Kč
                            - vodohospodářství 2310 - Vodovodní přípojka + vodoměr 6.848,- Kč
            ČOV Přestavlky 24.762,- Kč
  CELKEM 31.610,- Kč
                            - příspěvky 3113 – Příspěvek Základní školy 74.446,- Kč
  4334 – Pečovatelská služba 8.311,- Kč
  5329 – Neinvestiční přísp. DSO Orlice a Brodec 24.693,- Kč
  6115 – Volby 17.920,- Kč
  6399 – Příspěvek MAS Nad Orlicí 2.000.-Kč
  CELKEM    145.290,- Kč
                            - společenská činnost 3314 – Knihovny 28.807,- Kč
  3319 – Kulturní akce v obci 20.046,- Kč
  3399 – Sociální komise 31.877,- Kč
  CELKEM 80.730,- Kč
                            - rozhlas 3349 – Veřejný rozhlas 8.085,- Kč
                            - volný čas a sport 3419 – Tělovýchova 79.778,- Kč
  3421 – Volný čas dětí a mládeže 39.221,- Kč
  CELKEM 118.999,- Kč
                            - různé 3631 – Veřejné osvětlení 44.500,- Kč
  3632 – Pohřebnictví 62.651,- Kč
  3633 – Úroky z úvěru 47.352,- Kč
  3639 – Komunální služby (traktor) 49.875,- Kč
  CELKEM 204.378,- Kč
                            - odpadové hospod. 3721 – nebezpečný odpad 22.412,- Kč
  3729 – Odpadové hospodářství 210.050,- Kč
  CELKEM 232.462,- Kč
                            - zeleň 3745 - Veřejná zeleň – vzhled obcí 181.689,- Kč
  1031 -  Obecní les 5.400,- Kč
  CELKEM 187.089,- Kč
                            - požární ochrana 5512 – Požární ochrana 66.309,- Kč
                            - výdaje obce 6112-6171 – Výdaje obce 358.011,- Kč
  6130 – Ostatní výdaje obce 756.222,- Kč
  8124 – Splátka úvěru 508.000,- Kč

 

Stav běžného účtu obce Borovnice k 31.12.2008 je 1.585.696,29 Kč.

Úvěr Homol - zaplacen.

Úvěr plynofikace - 752.000,- Kč.

 

NA ÚŘEDNÍ DESCE JSOU ZVEŘEJNĚNY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ. Ostatní doklady jsou veřejnosti k dispozici v kanceláři Obecního úřadu Borovnice – Přestavlky čp.1.

Závěrečný účet obce Borovnice bude projednáván a schvalován na veřejném zasedání zastupitelstva v březnu dne 26.3.2009.

Karel Urbanec, starosta obce

(Brodík 2009/3)


 Změna ve svozu komunálního odpadu   6.2.2009

 

Firma Ekola České Libchavy upozorňuje, že počínaje následujícím svozem dne 13. února bude komunální odpad (popelnice) v naší obci svážet ranní směna. Bude tedy nutné popelnice mít přistaveny již v ranních hodinách. Popelnice ke svozu můžete raději přistavit již předchozí večer.

(Brodík 2009/2)


 Změny v nemocenském pojištění   6.2.2009

 

Od 1. ledna 2009 došlo k zásadním změnám v nemocenském pojištění, týkající se mimo jiné výpočtu a výplaty dávek, ošetřování člena rodiny atd. Nemocenské bude nyní vypláceno OSSZ až od 15. dne pracovní neschopnosti. Prvních 14 dní vyplácí zaměstnanci náhradu mzdy zaměstnavatel, a to u dočasné neschopnosti od 4. dne, u karantény od 1. dne nemoci. Živnostníci, samozřejmě v případě, že si platí kromě sociálního zabezpečení také dobrovolné nemocenské připojištění, dostávají dávky až od 15. dne nemoci. Více informací najdete v Průvodci novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009 (soubor PDF, 690kB, otevírá se v novém okně).

(Brodík 2009/2)


 Změna cen zemědělských pozemků   6.2.2009

 

Další důležitou změnou je změna cen zemědělských pozemků, které byly navýšeny v průměru o 18,2 %. V naší obci jsou ceny za m2 pro rok 2009 stanoveny takto: k.ú. Borovnice 5,35 Kč a k.ú. Rájec 5,05 Kč. Koeficient je u obou katastrálních území 1.0. Nové ceny pozemků mají vliv na výši daně z nemovitostí a pozemků pro rok 2009. Daň bude finančním úřadem vyměřena dle poslední daňové povinnosti upravené o změny průměrné ceny půdy a výsledek bude sdělen poplatníkovi platebním výměrem. Více informací najdete v dokumentu Změny v dani z nemovitostí od 1.1.2009 (soubor PDF, 200kB, otevírá se v novém okně).

(Brodík 2009/2)


 Daň z příjmů za rok 2008   4.2.2009

 

Termín pro podání daňového přiznání se opět blíží. Česká daňová správa upozorňuje všechny daňové poplatníky, kteří mají povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2008, že termín pro jeho podání je do 31. března (úterý) letošního roku. 

I v letošním roce česká daňová správa nabízí možnost elektronického podání daňového přiznání, která šetří čas jinak strávený na poště nebo na podatelně finančního úřadu. Jen v loňském roce tuto službu využilo o 52.000 poplatníků více, než tomu bylo v roce 2007.

Stejně jako v minulém roce budou pracovníci české daňové správy vyjíždět do vybraných obcí a usnadní tak podání daňových přiznání i mimo podatelny finančních úřadů.

Daňovým poplatníkům, kteří se rozhodnou podat daňové přiznání v listinné podobě na finančním úřadě, nabídneme rozšířené úřední hodiny.

Bližší informace o nabízených službách budeme zveřejňovat v průběhu měsíce února a března na internetových stránkách české daňové správy http://cds.mfcr.cz.

(Brodík 2009/2)


 Výběrové řízení - pracovník správce daně v oddělení kontrolním   4.2.2009

 

Finanční úřad v Kostelci nad Orlicí vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

pracovník správce daně v oddělení kontrolním.

Charakteristika činnosti: agenda - kontrola právnických osob a místní šetření u daňových subjektů, vyhledávací činnost, tj. činnost převážně mimo finanční úřad.

Požadujeme:

- VŠ případně středoškolské vzdělání nejlépe ekonomického směru

- Znalost daňových zákonů a účetnictví

- Aktivní znalost MS Office (WORD,EXCEL), Outlook, Internet

- Samostatnost, komunikativnost, dobrý písemný a ústní projev

- Bezúhonnost, zodpovědnost

- Řidičské oprávnění sk. „B“

Nabízíme:

- možnost dalšího zvyšování odborné kvalifikace

- zajímavou a různorodou práci

- ohodnocení dle platových tarifů ve státní správě

Odměňování zaměstnanců územních finančních orgánů se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízením vlády č.469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Přihlášky do výběrového řízení společně se strukturovaným životopisem zasílejte do pátku 20.února 2009 na adresu: Finanční úřad v Kostelci nad Orlicí, Komenského 583, 517 41 Kostelec nad Orlicí nebo e-mail: podatelna@koo.hk.ds.mfcr.cz. Kontaktní osoba: Lenka Kubcová, tel. 494 334 303 – sekretariát ředitelky úřadu.

(Brodík 2009/2)


 Investice obce v roce 2009    6.1.2009

 

Obec Borovnice bude v roce 2009 realizovat projekty, které podala do konce roku 2008. S částkou 1.400.000,- Kč se přihlásila do Programu obnovy venkova. Investovat bude do infrastruktury nové výstavby v Rájci. O částku 1.600.000,- Kč požádal dobrovolný svazek obcí Brodec. Investovat hodlá do stávající infrastruktury – opravy návsí, chodníků, zeleně nebo melioračních příkopů. O dotaci požádal i Dobrovolný svazek obcí Orlice. Pokud dotaci obdrží, finance budou rozděleny mezi jednotlivé obce. Ty se pak závazně přihlásí, na co finance použijí.

Obec Borovnice je téměř před dokončením změny územního plánu. Své území tak rozšíří o dvě stavební parcely a čističku odpadních vod v Rájci. DSO Brodec bude dále usilovat o naplnění projektu se spřátelenou Gminou Przeworno. Pokud se projekty naplní, uskuteční se výměnné pobyty dětí a mládeže a setkání sborů dobrovolných hasičů spojených s hasičskou soutěží. Pro tento projekt stanovil svazek přípravný výbor ve složení: Karel Urbanec, Drahomíra Kuběnková a Jan Růžička. Přípravný výbor uvítá jakoukoliv pomoc ze strany občanů, především v poskytnutí ubytování pro polskou mládež.

Naše obec je rovněž jedním z významných členů MAS NAD ORLICÍ. Pokud skupině bude přiznána dotace z programu Leader, bude obec žádat o některý z dílčích projektů. Účast na projektech je velmi náročná, proto je nutné zapojit do spolupráce celé zastupitelstvo obce.

Karel Urbanec, starosta obce (Brodík 2009/1)


 Odpadové hospodářství obce a poplatky za odpady a psy v roce 2009    6.1.2009

 

Na přelomu roku 2008/9 si vám dovoluji připomenout některé změny v odpadovém hospodářství obce Borovnice pro rok 2009. Především chci poděkovat všem občanům s trvalým pobytem v obci a všem chalupářům zapojeným do systému za příkladný postoj a zodpovědné chování na úseku sběru, třídění, svozu a likvidaci odpadů, vznikajících na území obce Borovnice.

V rámci systému organizovaného obcí Borovnice je možné odděleně odložit plasty, tetrapakové obaly, sklo, železo, papír, nebezpečný a velkoobjemový odpad a komunální odpad. Většina občanů trvale žijící v obci tento systém dodržuje a plnohodnotně využívá. Je jen málo rodin, které se ještě nezapojily do třídění, které je nezbytnou součástí systému a ve velmi krátké budoucnosti výrazně zasáhne do ceny všech odpadů (příklad: jeden kg vytříděného papíru bude v rámci sběru zpoplatněn 1 Kč, zatímco jeden kg papíru odloženého do popelnice bude 10x dražší).

Obec Borovnice v rámci všech sběrů likvidovala v roce 2008 více než 65 tun odpadu za částku přibližující se 300.000,- Kč. Na této částce se výrazně podílejí občané obce a část chalupářů (160.000,- Kč), kterým není lhostejno, jak místo kam jezdí za odpočinkem vypadá a jak se tu celoroční starost obce na úseku odpadového hospodářství projevuje na životním prostředí.

Je tu však skupina chalupářů, kteří systém nepodporují a tvrdí, že jejich odpad je odvážen do místa jejich bydliště nebo že žádný odpad neprodukují. Ať již je to jedna nebo druhá varianta, tak skutečnost říká, že všichni tito uživatelé obce Borovnice porušují zákon a vyhlášku obce. Jejich dluh je načítán a je možné ho vybrat 10 let nazpět s výrazným penále. Obec tuto možnost ještě nevyužila, ale ekonomika hospodaření obecní samosprávy nás nutí výrazně změnit postoj vůči těmto jednotlivcům a postarat se o doplacení dluhu a plnění obecně platných vyhlášek.

Všichni dlužníci za rok 2008 byli na tuto skutečnost upozorněni ve zpravodaji Brodík. Další krok naší komunikace bude uveřejnění jména a bydliště těchto osob s výší pohledávky vůči obci. Pokud i tato verze bude ze strany uživatelů obce opomíjena, budou osloveni zaměstnavatelé, Správy sociálního zabezpečení (důchodci), a Finanční úřady, kde bude obec vymáhat sankci na plat (příjem).

 

V roce 2009 bude obcí Borovnice vybírán poplatek za odpad ve výši:

a) 450,- Kč za osobu s trvalým pobytem v obci a rok.

b) 450,- Kč za jednu chalupu s číslem popisným a rok.

Poplatek umožňuje:

• Přistavování popelnic s komunálním odpadem 26x v roce, vždy v pátek (první svoz 2. 1.2009).

• Odkládání skla bílého a zbarveného (stálé kontejnery v Přestavlkách, Borovnici a Rájci).

• Odkládání plastů a tetrapaků do plastových pytlů – svoz každý poslední pátek v měsíci.

• Likvidaci nebezpečných a velkoobjemových odpadů 2x za rok, vždy včas ohlášeno (Brodík).

• Likvidaci kovů a železa (zajišťují SDH).

• Odkládání papíru – při svozu plastů (čistý a pevně svázaný papír - sběr ZŠ Lhoty u Potštejna).

• Odkládání hřbitovních odpadů (Homol).

V části obce Homol jsou na sklo přistaveny dvě označené popelnice. Žádám uživatele těchto nádob o odkládání skla bez příměsí potravin a jiných příměsí (talíře a hrnky není sklo!!!). Odložené sklo do těchto nádob nerozbíjejte, ztěžuje to další manipulaci. Tabulové sklo odvezte do kontejneru v Borovnici, kde je vstup na odložení.

U hřbitovního odpadu je nutné třídit plasty do připraveného pytle.

Poplatek za r. 2009 je možné uhradit do konce měsíce února v úřadovně obce „Zámeček“ Přestavlky. Platbu je možné rozložit na dvě pololetní splátky od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 a od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009. Jiný platební kalendář bude umožněn výjimečně, vždy při ústní nebo písemné dohodě se starostou obce.

Známky na r. 2009 budou prodávány od 2. 1. 2009 v úřadovně obce v Přestavlkách a také

- 10. února od 16. 00 hodin v Rájci – pohostinství „Zastávka“,

- 17. února od 16.00 hodin v Borovnici – společenská místnost obce Borovnice.

Do konce měsíce února 2009 bude tolerována absence identifikační známky pro rok 2009.

Od 1. 3. 2009 nebudou popelnice bez známky vyvezeny.

Obec Borovnice nabízí také prodej nových cenově výhodných plastových a plechových popelnic – odběr po zaplacení na OÚ Přestavlky.

 

POPLATEK ZA PSY NA ROK 2009

Při výběru poplatku za odpad bude současně vybírán poplatek za psy žijící na území obce Borovnice.

Poplatek činí:

- za jednoho psa 50,- Kč (důchodci 30,- Kč)

- za druhého psa 100,- Kč

- za třetího a dalšího psa 100,- Kč

Poplatek za psa se vztahuje na všechny držitele psů s trvalým pobytem v obci Borovnice. Při placení poplatku za psa, předložte prosím očkovací průkaz nebo doklad o posledním očkování vztekliny, parovirózy, psinky. V prvním čtvrtletí r. 2009 bude provedeno nové známkování psů.

Karel Urbanec, starosta obce (Brodík 2009/1)

 

Právě se nacházíte na stránce:

Úřední deska - archiv 2009

Sekce: Obecní úřad
Na hlavní stranu   Na první stranu sekce   O krok zpět   O krok vpřed

© Obec Borovnice, webmaster:

Petr Kotera, e-mail webmaster@borovnice.info

Nahoru na začátek stránky   Informace o procházení webem a prohlášení o přístupnosti   Nápověda k používání webu   Zavřít a nashledanou